Sjöborren – ett levande fossil

Levande fossil finns det gott om. I varje fall om man med termen menar alla de djur och växter som finns representerade som såväl fossila som nutida.

Ett sådant är sjöborren. Vissa släkten och arter av sjöborrar är idag endast kända genom fossil, men flera av de arter som hittats som fossil tillhör grupper som fortfarande existerar.

De nutida lever i skiftande havsmiljöer, alltifrån polartrakterna till ekvatorn. Man kan hitta sjöborrar såväl uppe vid tidvattenzonerna som på ett djup av 5000 meter. Även vid svenska västkusten finns några arter representerade.

Man skiljer idag mellan regelbundna och oregelbundna sjöborrar, där de regelbundna är vanligast. Dessa lever som regel på hårda havsbottnar eller bland alger. De livnär sig av djur och alger som de skrapar loss med hjälp av sin tuggapparat, som fått det vackra namnet Aristoteles lykta. De oregelbundna sjöborrarna, där de populärt så kallade sanddollars ingår, lever huvudsakligen på tropiska grunda sandbottnar.

Sjöborrarna tillhör tagghudingarna eller echinodermerna, vilka utgör ett dominerande inslag i havets bottenfauna. Övriga huvudgrupper av nutida tagghudingar utgörs av sjöliljor, sjöstjärnor, ormstjärnor och sjögurkor.

Källor:

https://www.nhm.ac.uk/our-science/data/echinoid-directory/intro/introduction.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_urchin

Fossila och nutida sanddollars (foto, Molén och pixabay).

  

Nutida sjöborrar, foton pixabay.