Sjöborren – ett levande fossil

Levande fossil finns det gott om. I varje fall om man med termen menar alla de djur och växter som finns representerade som såväl fossila som nutida. Ett sådant är sjöborren. Vissa släkten och arter av sjöborrar är idag endast kända genom fossil, men flera av de arter som hittats som fossil tillhör grupper som … Fortsätt läsa Sjöborren – ett levande fossil