Stör som levande fossil

  Ill, Wikipedia

En “jättefisk” som vanligen lever i salt vatten, men lekvandrar upp i sötvattensfloder är stören, vars största art kan bli upp till 9 meter lång. Som regel blir dock de största exemplaren av denna art “bara” 4-5 meter långa, medan andra arter är betydligt mindre.Utmärkande för stören är de stora benplattorna, som sitter på ryggen i fem rader – en i mitten och två på vardera sidan. Fjällen som sitter mellan dem är små och obetydliga.

Stören hänförs ibland till levande fossil, eftersom de nutida arterna förändrats mycket lite jämfört med de fossila former man hittat. Ett av de senaste, mycket välbevarade fynden har gjorts i de rika fossillagren i Liaoningprovinsen i Kina. Fossilfyndet är klassificerat under samma vetenskapliga namn som den nutida ordningen av störartade fiskar – Acipenseriformes, och är enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterat till drygt 100 miljoner år. De “äldsta” stör-fossilen som tidigare hittats är daterade till bort emot 250 miljoner år.

De nutida störartade fiskarna är uppdelade i två familjer, störfiskar och skedstörar. Båda dessa grupper finns representerade bland fossilen. Fram till 1800-talet fanns stör vid Europas alla kuster och lekvandrade upp i floderna. I Sverige fångades den långt upp i Bottenviken. Här räknas den numera som utrotad och den art det rörde sig om, den vanliga eller atlantiska stören, är likt andra störarter sällsynt i andra delar av världen. Den mest hotade arten är den ryska stören i Kaspiska havet, som utfiskats på grund av rommen och handeln med rysk kaviar. Andra arter hotas av försämrade livsmiljöer till följd av föroreningar och dammbyggen.

Källor: National Geographic 2005 vol 208 nr 2 aug sid 90.
https://en.wikipedia.org/wiki/Acipenser_oxyrinchus

Foton, pixabay