Präriehundars avancerade språk

Det är knappast för sin anatomiska likhet med hundar som präriehundar fått sitt namn. Nej, det är efter sitt läte, vilket påminner om hundskall, som dessa små gnagare fått sista delen av sitt namn. Att sedan prärie lagts till före hund kommer givetvis från den miljö där de lever, den nordamerikanska prärien. Det varningsläte som … Fortsätt läsa Präriehundars avancerade språk