Hur duvor navigerar

Duvors förmåga att navigera rätt är känd sedan länge. Redan under antiken användes de för att skicka meddelanden, och i det gamla Egypten användes brevduvor för att skicka hem meddelanden från fartyg på resa.

Exakt hur duvorna hittar rätt har forskarna aldrig säkert lyckats klura ut, även om flera teorier har föreslagits. Nu tror en grupp amerikanska forskare att duvor navigerar genom att tolka jordens magnetfält. En förmåga som bekant flera andra djurgrupper behärskar.

De två huvudteorierna för hur fåglar känner av magnetfält är att det finns känsliga celler i ögat eller innerörat som skickar signaler till hjärnan. Forskarna studerade vad som hände i duvornas hjärna när de utsattes för magnetfält. Man fann då att områden i hjärnstammen, som har med duvornas rumsuppfattning att göra, aktiverades.1- 3 Forskare i en tidigare studie föreslog att navigeringsförmågan var kopplad till näsan, vilket givetvis inte behöver vara en motsättning.4 De båda studierna kan mycket väl komplettera varandra.

Men duvor har även flera andra intressanta färdigheter. En art i Australien frambringar exempelvis ett speciellt visseldjur med vingarna, då duvorna vill varna sin flock vid faror.4Här i Sverige uppmärksammades några duvor på tunnelbanan i Stockholm för en tid sedan, då de lärt sig ta rätt tunnelbanevagn för att åka genom stan och hem igen. Ett beteende som omvittnats från flera platser runt jorden.5

Och en forskare i Nya Zeeland publicerade nyligen en studie som visar att duvor är bra på att sortera bilder. Flera studier under senare år har visat att ett liknande, så kallat kognitivt beteende, även finns hos fler fågel-arter än duvor. Det är annars ett beteende som forskarna tidigare trott att, förutom människor, endast apor klarar av.

Källor:
1. http://www.nature.com/nature/journal/v484/n7394/full/nature11046.html
2. http://phys.org/news/2012-04-pigeons-skill-iron-rich-beak-cells.html
3. http://www.newscientist.com/article/dn21688-mystery-of-bird-navigation-system-still-unsolv ed.html
4. https://www.dinosaurier.nu/nyheter/duvor-varnar-med-vingarna
5. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4795320