Förberedande varningsläte

Medelhavstrutens fågelungar lyssnar på varningsrop från föräldrarna redan som embryon inuti äggen. Det visar en nypublicerad studie, där forskarna studerat tydliga vibrationer med vilka fågelungarna gensvarar. Givetvis finns det ingen möjlighet, för dessa fågelembryon inuti ägget, att söka skydd där och då, men en värdefull förberedelse för kommande dagar då många faror kan lura. Tidigare … Fortsätt läsa Förberedande varningsläte