Om björnens ursprung

En DNA-analys som gjorts på björnfossil från Chauvetgrottan i Frankrike lägger björnens ursprung till 1,6 miljoner år bakåt i tiden. (Chauvetgrottan i Frankrike är annars mest känd för sina grottmålningar, där även björnar finns avbildade.) DNA- analysen visar att den forntida grottbjörnen är en äldre anfader till dagens isbjörn och brunbjörn. I grund och botten rör det sig alltså om samma slags björn. Även svartbjörn, grizzly och Alaskas jättebjörn räknas hit.

Tidigare dateringar har lagt björnens ursprung till 300 000 år, då efter fossil som daterats efter evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan. Grottbjörnen, som mestadels levde av växter och var större än dagens björnar, är idag utdöd. När den dog ut finns många varierande uppgifter om. De olika tidsangivelserna för både ursprung och utdöende säger något om osäkerheten i dateringsmetoderna.

Alldeles utdöda är grottbjörnarna knappast heller, då de lever kvar till sin grundform i flera nutida björnarter. Det sistnämnda kvarstår som det intressantaste av den nyligen gjorda DNA- analysen nämnd ovan.

Källor:

  • http://www.pnas.org/content/105/45/17447
  • http://www.physorg.com/news144351814.html
  • http://www3.interscience.wiley.com/journal/121538153/abstract