Äldsta flöjterna

Forntidens européer var musikaliska och skickliga flöjtblåsare. Det visar några fynd från Jurabergen i sydvästra Tyskland. Några flöjter, som hittats här, sägs vara bland världens äldsta musikinstrument.1-2

Den bäst bevarade flöjten av dessa hittades i olika delar, men visade sig vara nästan komplett då de olika delarna sammanfogades. Flöjten är drygt 20 cm lång med en diameter på 8 mm, har fem fingerhål och V-formade skåror i ena änden. De sistnämnda utgjorde förmodligen munstycket. En rekonstruktion av en mindre flöjt från samma fyndplats, visar att dessa forntidens flöjter gick utmärkt att spela på och lät lika de flöjter som tillverkas idag.

Den mindre flöjten var gjord av svanben, den större av strålbenet från en gåsgam. Den sistnämnda är en rovfågel som inte längre finns kvar i Tyskland. Den lever dock kvar längre söderut i Europa, Nordafrika och Mellanöstern. På samma fyndplats som benflöjterna har arkeologerna även hittat flöjter i elfenben, en kvinnofigur i elfenben och andra fynd. Tillsammans visar fynden att de människor som i forntiden befolkade Jurabergen var såväl musikaliskt sinnade som skickliga hantverkare.

Benflöjter från långt tillbaka i tiden har tidigare hittats i Frankrike och Australien. Likt flöjterna i Europa tror forskarna att dessa tillverkats av Homo sapiens. Några forntida flöjtfynd kopplas till neandertalmänniskan. Bland annat en som hittats i en grotta i Slovenien.3-4

En tidig notering om flöjter hittas för övrigt i Första Moseboks fjärde kapitel, där man kan läsa om Jubal som blev stamfar till alla dem som spelar harpa och flöjt.5

Källor:
1. https://www.nature.com/articles/nature08169?free=2?message=remove&free=2
2. https://www.sciencemag.org/news/2009/06/ancient-flutes-suggest-rich-life-stone-age-europe
3. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.140022
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Divje_Babe_flute
5. Första Mosebok 4:21

Bild ovan: Herdepojke spelar flöjt. Målning av Sophie Gengembre Anderson, 1881 (foto, wikipedia).

I tyska Jurabergen har arkeologerna hittat forntida flöjter, tillverkade av ben från svan och gåsgam. Gåsgamen finns numera inte kvar i Tyskland, men lever kvar längre söderut i Europa, Nordafrika och Mellanöstern (foton, pixabay).

Läs mer om forntida flöjter

Trumpetsnäcka användes som musikinstrument för tusentals år sedan

Fingerfärdiga neandertalare