Björnar väljer bär före lax

Att björnar, och flera andra djur, byter sin huvudsakliga föda mot någon ny finns det flera rapporter om. En av de senaste är att några björnar på Kodiaköarna i Alaska visat sig föredra fläderbär framför lax.

Kodiakbjörnarna har ätit fläderbär, som det växer rikligt av på öarna, även tidigare. Men då har bären mognat senare, någon månad efter laxens lekperiod, då björnarna har lättast att fånga fisken. Men under de senaste decennierna har fläderbären börjat mogna tidigare.Detta har lett till att de år det sammanfallit med laxens lekperiod har björnarna ställts inför valet att fortsätta festa på lax som tidigare, eller äta av de nu mogna bären.

Enligt forskarna i studien finns ingen tvekan om hur björnarna valt. De år när bären mognar tidigt, har björarna helt och hållet övergivit de laxrika floderna och uteslutande kalasat på bären.

Kodiakbjörnen, som enbart lever här på öarna, är större än den vanliga brunbjörnen. Den har för övrigt ett liknande beteende som brunbjörnen och går likt den i ide på vintern. Dess vakna tid på året, då varken fläderbär eller lax finns att tillgå, lever den bland annat på andra bär, gräs och rötter, samt as.

De flesta björnar räknas allmänt som allätare och äter till stor del växter. Det enda undantaget är isbjörnen, som till största delen lever av säl. Men vid tillgång äter även isbjörnen växtföda, som blåbär, kråkbär, gräs, blad och kvistar. Även grizzlyn lever till större delen på växtföda, om det finns tillgång till det inom grizzlyns strövområden.

Med den helhetssynen på björnars matvanor kanske det inte är alltför överraskande med den nya forskningsstudien som visar att kodiakbjörnen väljer fläderbär framför lax, då tillfällena så bjuder.

Källor:
https://phys.org/news/2017-08-kodiak-elderberries-salmon-climate.html
http://www.pnas.org/content/early/2017/08/15/1705248114

Foton: pixabay och wikipedia