Ung isbjörn

Forskare på Naturhistoriska riksmuseet har kartlagt isbjörnens arvsmassa, och sett att den har ett tämligen ungt ursprung. Isbjörnen är mycket nära släkt med brunbjörnen, men har anpassats med tiden till Arktis kalla klimat. De gener som förändrats, och som framkommit i den nya studien, är bland annat dem som styr förmågan att ta upp och … Fortsätt läsa Ung isbjörn