Ung isbjörn

Forskare på Naturhistoriska riksmuseet har kartlagt isbjörnens arvsmassa, och sett att den har ett tämligen ungt ursprung. Isbjörnen är mycket nära släkt med brunbjörnen, men har anpassats med tiden till Arktis kalla klimat.

De gener som förändrats, och som framkommit i den nya studien, är bland annat dem som styr förmågan att ta upp och lagra fettsyror. Isbjörnen har genom detta fått ett tjockt späcklager som skyddar mot kyla. Andra gener som tydligt förändrats är kopplade till matspjälkningsprocessen, hjärtfunktionen och färgen på pälsen.1-4

Att isbjörnen genetisk sett inte skiljer sig särskilt mycket från brunbjörn, grizzly och svartbjörn är i sig ingen nyhet för forskarvärlden. Skillnaden består mest i anpassningen till olika miljöer. Tidigare gjorda DNA-studier har visat att vissa brunbjörnar är till och med närmare släkt med isbjörnen än med andra typer av brunbjörn.5-6  

Att det i grund och botten rör sig om samma slags björn kan man också se genom de hybrider som bildats mellan olika björnarter. Det har skett i såväl fångenskap som i vilt tillstånd. Ett exempel på det sistnämnda är en hybrid mellan grizzly och isbjörn, vilken hittades för några år sedan i arktiska Kanada. Hur ofta detta sker i naturen finns dock, helt förståeligt, inga uppgifter om.7-8

Nu funderar forskarna om isbjörnen, på grund av sin förändrade livsmiljö, drar sig allt längre mot brunbjörnens område. Och om detta så småningom kanske leder till att de två björnarna på nytt blir en och densamma. Tillbaka på ruta ett, som det brukar heta.

Helt osannolikt är inte scenariet, inte ens under kortare tid än några hundra år. Idag är sälar isbjörnens huvudsakliga föda. Men vid tillgång äter isbjörnen även bär och olika växter, och från arktiska Kanada kommer rapporter att de setts dyka efter lax. Och isbjörnshonorna i Alaska har börjat gå upp på land för att föda sina ungar, istället för ute på isflaken som nu börjat smälta och har blivit ostadigare.9

För en björn som anpassat sig klimatmässigt åt ena hållet borde det inte vara så svårt att anpassa sig tillbaka igen. I grund och botten är det ju samma grundtyp av björn som det handlar om.

Källor:
1. http://www.newscientist.com/article/dn25535-zoologger-polar-bears-evolved-to-eat-junk-food.html#.U2zJi1d9ISU
2. http://www.nature.com/news/genome-reveals-polar-bear-s-youth-1.15188
3. http://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674%2814%2900488-7.pdf
4. http://news.sciencemag.org/biology/2014/05/polar-bear-evolution-was-fast-and-furious
5. http://news.sciencemag.org/biology/2011/07/polar-bears-rooted-ireland
6. http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822%2811%2900645-2
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Ursid_hybrid
8. http://news.nationalgeographic.com/news/2006/05/polar-bears.html
9. http://environment.newscientist.com/channel/earth/dn12256-polar-bears-deserting-unstable-ice-to-give-birth.html

Samtliga foton, pixabay

Läs mer om isbjörnar

Isbjörn