Isbjörn

Isbjörnar – vita björnar

Isbjörnar kan få barn med andra björnar, till exempel med vanliga bruna björnar. Det är precis på samma sätt som att alla sorters människor kan få barn med varandra. Isbjörnar är alltså inget konstiga, förutom att de är vita och har lite tjockare päls och en del andra anpassningar till ett kyligt klimat.

Den form av förändring som skett hos isbjörnar kan kallas mikroevolution. Det betyder att sådant som finns kan variera (t ex tunn eller tjock päls), enkla saker kan uppkomma (t ex att man kan få olika färg) och saker kan försvinna (en del djur i grottor har exempelvis blivit blinda). Man kan se liknande små förändringar hos alla djur och växter samt hos människan. Det mest berömda exemplet på sådana små förändringar är de som skett i t ex näbbarnas form hos finkarna på Galápagosöarna.

Det stora problemet, som ännu ingen löst (men som man ofta säger är löst), är hur komplicerade saker kan uppkomma från början. Hur har t ex den första björnen kommit till från början? Ju mer den moderna naturvetenskapen har upptäckt om hur björnar och andra djur är konstruerade, ju svårare har det blivit att tro att djuren kommit till av sig själva bara med hjälp av slump, tid och blinda naturlagar (egentligen – mutationer och naturligt urval). Många börjar därför anse att en intelligent personlighet, en Gud som inte är blind, ligger bakom själva skapelsen.