Grizzlyn föredrar maskrosor

Grizzlyns förkärlek till avfallet i Yellowstones soptunnor har varit ett stort problem i den populära nationalparken. Med bättre “björn-säkra” soptunnor har det problemet nu så gott som försvunnit.

Idag domineras istället dieten för parkens björnar av gräs, myror, maskrosor och andra blommande växter, följt av bär, lax och några däggdjur. Förändringen har skett inom några få år och visar på grizzlyns snabba anpassningsförmåga vad födo-intaget beträffar.

Flera tidigare studier visar att grizzlyn, i såväl Yellowstone som i andra områden gärna äter växter och även insekter, om sådana finns tillgängliga. Alaskas jättebjörnar – en större variant av grizzlyn, som räknas som jordens största rovdjur – betar gräs ibland som en ko.

Grisslybjörnen har ibland haft rykte om sig som särskilt aggresiv i sitt möte med människan.
Kanske kommer ryktet mest från den tid den grizzlyn jagades hänsynslöst och försvarade sig effektivt mot jägare och deras hundar? Men om grizzlyn får leva i lugn och ro inom sina domäner, och har tillräckligt av sin naturliga föda, kanske den är betydligt fredligare än ryktet vill göra gällande?

Källor:
http://news.sciencemag.org/plants-animals/2014/09/yellowstone-grizzly-bears-now-dine-dandelions-instead-trash
ev ha med
http://www.bioone.org/doi/abs/10.2192/URSUS-D-13-00008.1

 

Foton, Molén och pixabay