Bibliskt namn på 3000-årig keramik

Att bibliska namn, på såväl personer som orter, dyker upp på lerskärvor och andra arkeologiska fynd är inte alldeles ovanligt. Ett exempel på detta är namnet Eshbaal Ben Beda, som hittades inristat på en kruka vid en utgrävning i Eladalen i Israel. Inskriptionen framträdde efterhand då hundratals små keramik-skärvor pusslades ihop till en stor urna.

Nu är ju Eshbaal inte något vanligt bibliskt namn, eller bars av någon särskild känd person från den bibliska historien. Namnet finns enbart nämnt två gånger, båda gångerna i Första Krönikerboken, och då gäller det en och samma person. Desto mera känd var hans far kung Saul, som det finns mycket att läsa om i såväl Samuels- som Krönikerböckerna. (Finns en teori om att Sauls sonIsh-Boshet som finns omnämnd i Andra Samuelsboken förmodligen är densamme som Eshbaal.)

Det är ungefär samma text som står på båda dessa bibelställen i ett noggrannt nedtecknat släktregister.“ I Gibeon bodde Gibeons far Jeguel. Hans hustru hette Maaka. Hans förstfödde son var Abdon, följd av Sur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ajo, Sakarja och Miklot. Och Miklot blev far till Simam. De bodde också tillsammans med sina bröder i Jerusalem, mitt emot sina bröder. Ner blev far till Kish, Kish till Saul, och Saul till Jonatan, Malki-Sua, Abinadab och Eshbaal” (1 Krön 9:35-39).

Fyndet av keramik-krukan har daterats till ca 3000 år, vilket för oss tillbaka till den tid då Israels första kungar regerade. Hur vanligt namnet var på den tiden vet vi inte, men de israeliska arkeologerna tror att den Eshbaal, vars namn finns inristat på krukan, kan ha varit ägare till någon större jordbruksfastighet. Och att jordbrukets produkter packades och fraktades vidare i krukor som bar hans namn. En betydelsefull person bör han ha varit under alla omständigheter, då han fått sin namn ingraverat på krukan.

Det vi kan vara tämligen säkra på är att detta var en annan Eshbaal än kung Sauls son. Inte minst för att tilläggsnamnet står som Ben Beda, dvs son av Beda – inte av Saul. Vem denne Beda var är tyvärr höljt i historiens dunkel.

Källor:
http://phys.org/news/2015-06-israeli-archaeologists-inscription-bible.html
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/3000-year-old-jug-holds-name-biblical-judge-180978159/

Bild ovan: Krukor från Israels bronsålder. (Nu på Creation Museum, USA, foto Molén.)