Ödlor i bärnsten

I Burma/Myanmar har många intressanta fossilfynd i bärnsten gjorts genom åren. Ofta rör det sig om mindre fossil, eller delar av större. Som exempelvis den fossila geckofot som hittades häromåret och var utrustad med samma häftlameller och tunna små hårborst som nutida geckon.

Nu rapporter en grupp amerikanska forskare om ett helt dussin ödle-fossil från burmesisk bärnsten, mer eller mindre väl bevarade. Några av fossilen består endast av ett ben eller en bit av en tunga. På andra finns fjäll och mjukdelar bevarade.   

En geckoödla är bevarad med så fina detaljer att när forskarna studerade den med datortomografi trodde man först att det var en nutida gecko. Och precis, som på den fot som hittats tidigare, finns de självhäftande lamellerna på geckons fötter väl synliga. Forskarna bedömer det vara den bäst bevarade fossila gecko som hittats hitintills. 

Med i samlingen finns även vad man tror vara en nykläckt kameleont, endast dryga centimetern i storlek. Den har en kraftigt byggd skalle, stora ögonhålor och en kort, krökt svans. Tungan syns vara samma projektila tunga som hos nutida kameleonter. Det är det äldst daterade kameleont-fossilet som hittats hitintills. 

Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är bärnstenen i samlingen daterad till ca 100 miljoner år. 

Källor:

http://advances.sciencemag.org/content/2/3/e1501080.full

https://www.newscientist.com/article/2079606-dinosaur-era-geckos-and-chameleons-perfectly-preserved-in-amber/

http://phys.org/news/2016-03-world-oldest-chameleon-amber-fossil.html