Flest ben i världen

“Gamle farbror tusenfotingtrask… “står det i en gammal barnvisa! Diplopod är det mer korrekta facknamnet, eller dubbelfoting – om man vill hålla sig till svenska.

Så mycket som tusen ben är det ingen av de många olika arterna som har. Den som gör mest skäl för namnet har upp till 750 ben, och det är ju inte så illa det heller. Särskilt med tanke på att det lilla krypet bara är runt 3 cm lång. Den arten lever i Kalifornien. En art i Puerto Rico har runt 740 ben, inte så illa det heller.

Forskarna har trott att den nyupptäckta arten I Kalifornien varit utdöd, efter att ingen sett den sedan 1928. Men år 2005 traskade den fram igen i vetenskapens ljus, med alla sina små fötter.

Benantalet kan annars skilja sig mycket mellan de olika arter, den med minsta antalet ben man känner till har 22 stycken. Även storleken på själva djuret kan variera mycket mellan de olika arterna, även om de flesta är ganska små. Och att det inte är de största arterna som har de flesta fötterna, det ser man på den nu nyupptäckta arten, som alltså bara är lite drygt 3 cm lång.

Källor:
http://www.newscientist.com/article/dn22502-zoologger-the-leggiest-animal-in-the-world.html
http://phys.org/news/2012-11-leggiest-animal-earth-outskirts-silicon.html
http://www.pensoft.net/journals/zookeys/article/3831/a-redescription-of-the-leggiest-animal-the-millipede-illacme-plenipes-with-notes-on-its-natural-history-and-biogeography

 

Några olika dubbelfotingar, foton: pixabay