Med geckon som förebild

Ett självrengörande skinn, från vilket minimala vattendroppar studsar iväg och tar med sig den smuts som fastnat. Det låter något det, men knappast förunnat oss människor. Men dock en liten geckoödla i Australien, som utrustas med hårlika utskott som gör att fukt från dagg och annan fuktighet tar med sig smuts som fastnat. Tacksamt nog då den lilla geckon lever i torra ökenområden, fjärran från friska regnskurar.1- 3

Det är en grupp forskare från Australien, som publicerat en studie om geckoödlans praktiska design. En design som nu inspirerar innovatörer att utveckla nya material som lätt kan hållas både torra och rena. Inte första gången i så fall som geckon inspirerat forskarna till nya material. Geckons förmåga att häfta sig fast vid plana ytor har länge fascinerat såväl forskare som gemene man. Mycken forskning har lagts ned på att förstå de mekanismer som ligger bakom, och många försök har gjorts att på konstgjord väg försöka framställa det ett liknande och lika starkt fästmaterial.

För en tid sedan lyckades också några forskare från Kalifornien att skapa fram ett material, liknande det hos geckon. Tricket är att materialet måste fästa när det glider mot underlaget, men inte när det trycks ner rakt mot detsamma. Därför krävs det inte heller någon kraft för att lyfta det rakt upp från underlaget, vilket är en nödvändighet om man ska kunna klättra uppför en lodrätt vägg.4

Så – hur lyckas då geckoödlan med detta konststycke. En normal geckofot är utrustad med ca 500 000 tunna små hårborst, så kallade häftlameller eller seta, som delar sig i flera platta ändar. Stråna har en diameter tio gånger mindre än människans hårstrån och är uppbyggda på ett sådant sätt att det bildas elektrodynamiska krafter som hjälper geckon att hålla sig fast. Forskarna tror att ödlorna snabbt kan växla mellan att binda och släppa underlaget, samt helt stänga av vidhäftningsförmågan, genom att snabbt vrida den punkt där stråna grenar sig.

En fossil fotsula från en geckoödla, som hittats i bärnsten från Burma, visar att även den forntida geckoödlans fot var utrustad på samma sätt som hos de nutida.5 Den fossila fotsulan är helt intakt med de häftlameller och de tunna små hårborst med vilka geckon fäster så lätt vid tak, väggar och givetvis även ute i det fria. En design som fungerade utmärkt, långt innan dagens forskare lyckades att efter mycken forskning framställa detsamma. Och endast då med geckon som förebild.

Kanske ett självrengörande material också är att vänta så småningom. Nu när forskarna börjat förstå hur det fungerar hos åtminstone en av geckoödlans många olika arter.

Källor:
1. http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/12/105/20141396
2. http://news.sciencemag.org/sifter/2015/03/tiny-hairs-let-gecko-skins-eject-water-droplets
3. http://www.newscientist.com/article/dn27133-watch-this-geckos-explosive-selfcleaning-trick.html#.VP_5n-EYEuk
Video i New Scientist-artikeln som visara hur vattendropparna hoppar likt popcorn från geckons skinn – https://www.youtube.com/watch?v=j043X_S_tGA
4. http://medvettekt.blogspot.se/2008_01_01_archive.html
5. http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080902163920.htm

 

Foton, pixabay

Läs mer om geckon

Geckofötter

Geckofot i bärnsten

Geckoödla tigger honungsdagg av insekt