Fossila träd “äldre” än man trott

Nutida podokarpusträd, foto Wikipedia

I Jordanien har forskarna hittat välbevarade, fossila växter i perm-lager vid Döda havet. Fossilen dateras till 250 miljoner år, vilket överraskar evolutionsforskarna då man trott att de uppstod först tiotals miljoner år senare.

Bland fossilen återfinns tre stora grupper träd, bland annat så kalllade podokarpus, den näst största gruppen av nutida barrträd. Idag omfattar dessa runt 150 olika arter, främst i tempererade delar av södra halvklotet. De andra två fossilfynden är Bennettitales, en utdöd växtsort som liknar kottepalmer, samt Corystospermales, en utdöd fröormbunke.

Trenden fortsätter. Fler och fler fossil samt levande djur och växter hittas nu i fler och fler lager.

Källor:
https://phys.org/news/2018-12-earliest-groups-uncovered-permian-jordan.html
http://www.sciencemag.org/news/2018/12/middle-east-fossils-push-back-origin-key-plant-groups-millions-years
http://science.sciencemag.org/content/362/6421/1414
https://www.sciencenews.org/article/more-plants-survived-world-greatest-mass-extinction

Från nutidens mångfald av podokarpusträd, foton Wikipedia

Läs mer liknande fynd

Forntida bin liknar dagens

Gammal spännande frukt

Även alger äldre än man trott!

Svamp och insekter i burmesisk bärnsten

“Äldsta” svampdjuret

“Äldsta” bon från dinosaurier

“Äldsta” växtätande ödlan