“Äldsta” bon från dinosaurier

I en nationalpark i Sydafrika gjordes för några år sedan nyligen ett intressant fynd. Man fann då inte bara ett, utan minst 10 dinosaurierebon med såväl ägg – några med embryon – och små fotavtryck från dinosaurieungar. Enligt forskarna rör det sig om reden från några sauropoder med släktnamnet Massospondylus. 1 – 2

Fotavtrycken från de små dinosaurieungarna visar att dessa gick på fyra ben, till skillnad mot vuxna individer av samma slag som gick på två ben (om än något omdiskuterat bland forskarna). Tidigare fossilfynd visar att vuxna Massospondylus kunde bli 4 till 6 meter långa. Men det är inga stora ägg som man nu har hittat, endast ca 6 – 8 cm i diameter. (Inga dinosaurie-ägg är särskilt stora, oavsett hur stora dinosaurierna var.) Äggfossilen ligger i noggranna grupper i redena. Till synes ett omsorsfullt beteende av mödrarna, vilket man tidigare sett indikationer på hos andra slags dinosaurier. Ett par exempel på detta kommer från Mongoliet, där man gjort fynd av fossila reden från Maiasaurus och Protoceratops. 3

Fynden av redena från Massospondylus har gjorts djupt ner i de geologiska lagren ( nedre jura). Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan har de daterats till ca 190 miljoner år. Det är hundra miljoner år äldre än tidigare dinosauriereden och boplatser. Ännu har bara en liten del av området grävts ut och forskarna tror att det kan finnas ännu fler fynd inne i de omgivande klipporna.

Källor:
1. http://www.pnas.org/content/early/2012/01/23/1109385109.abstract
2. http://www.physorg.com/news/2012-01-ancient-dinosaur-nursery-oldest-site.html
3. Science 2000 vol 290 sid 1675 och 2001 vol 291 sid 225.

Läs mer om ägg från Massospondylus i https://www.dinosaurier.nu/nyheter/dinosaurie-%C3%A4gg-med-embryon