“Äldsta” växtätande ödlan

Fossil efter den “äldsta” växtätande ödlan har hittats i Japan. De lämningar man hittat efter ödlan är en käke och en bit av skallbenet. Ödlan beräknas ha varit 25-30 centimeter lång. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan dateras fossilen till 130 miljoner år. Det är 30 miljoner år äldre än det tidigare “äldsta” fyndet från en växtätande ödla, vilket hittats i Nordamerika.

Tänderna hos den fossil ödlan liknar dem hos nutida leguaner eller iguanaödlor, en av de växtätande ödlor som lever idag. Få ödlor som lever idag är alltigenom växtätare, de flesta äter även kött- och/eller insekter. Dagens växtätande ödlor äter blom-, eller så kallade gömfröväxter. Det äldsta fossilet från en sådan kommer från Kina, och är “endast” daterat till 125 miljoner år. Evolutionsforskarna funderar nu över om blommande växter kanske funnits i flera miljoner år innan dess, fastän man aldrig hittat några fossil. Eller om dåtidens växtätande ödlor kanske åt unga exemplar av andra växter som hittats som fossil djupare ned i lagren. Dessa växter är dock hårdare och mer fiberrika att tugga än blomväxter.

Då fossil endast bildas under extraordinära förhållanden bör såväl växter som djur funnits både före och efter de blev till fossil. Så långt stöder skapelsetroende evolutionsforskarna i sina antaganden. Men när man kommer till tidsperspektivet går meningarna som regel isär.

Källor:

  • http://news.nationalgeographic.com/news/2008/03/080324-lizard-evolution.html
  • http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1475-4983.2008.00759.x?prevSearch= allfield%3A%28LIZARD+JAPAN%29