Även alger äldre än man trott!

Hela tiden hittar forskare fler och fler djur och växter som anses ha levt mycket längre än vad man trott. Nu är det snart bara trilobiter och dinosaurier, som inte funnits “hela tiden”. Bara på den här lilla nyhetssidan finns ca 10 stycken liknande fynd, där tiden utsträckts mer eller mindre för olika levande organismer.

Det senaste fyndet inom detta område är den mycket välkända algen Volvox. Den anses nu av flera forskare ha funnits över 100 miljoner år längre tid än vad man tidigare ansett (nästan 200 miljoner år i st f ca 50-75 miljoner år). Just denna datering är dock inte grundad på fossilfynd utan på indirekta dateringar med skillnader i gener/arvsanlag (med den geologiska tidsskalan som grund). Men – oberoende av orsääkerheterna i metoderna är det roligt att forskare vågar sträcka ut tiden för fler och fler organismer!

Källa:

  • http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2009/217/1