Luktsinnet viktigt för fåglar

Fåglar ansågs länge ha ett dåligt luktsinne, något som man fortfarande kan se i litteraturen. Forskningen har dock på senare tid gått framåt och visat att det långt ifrån alltid är fallet. Fokus har då legat på fåglars förmåga att upptäcka och undvika lukten av rovdjur, samt på betydelsen av växters doftsignaler för insektsätande fåglar.

Det sistnämnda visas i en nyligen publicerad studie vid SLU ( Sveriges lantbruksuniversitet).1 – 2 I försöken fick några kråkfåglar och trastar leta efter såväl synlig som gömd mat, både med och utan lukt från några växter. En av skålarna innehöll alltid en doft som växter sänder ut när de angrips av bladlöss och andra skadedjur. Nu äter inte kråkor bladlöss, men däremot spindlar, jordlöpare och andra större insekter, som i sin tur äter bladlössen. Genom luktsignalerna får så fåglarna kännedom om var maten finns.

Skålarna bevakades med kamera och resultatet blev tydligt – oavsett om maten var synlig eller dold gick fåglarna först till den skål som innehöll växtdoft. Lukten visade sig även ha betydelse då maten var synlig. Forskarna hoppas nu att med ökad kunskap kunna använda fåglar i biologisk bekämpning, genom att locka dem till grödor där de kan äta skadedjur.

Fåglarna i studien är inte de enda kända fåglarna med ett bra luktsinne. Talgoxar kan exempelvis känna lukten av larver i ett träd, och gamar sägs kunna känna lukten av ett kadaver på 25 mils avstånd. Oljefåglar, som dagtid uppehåller sig inne i grottor använder sig av luktsinnet – i kombination med ekolokalisering – då de nattetid söker oljerika frukter utanför grottorna.

Andra exempel är havsfåglar som använder luktsinnet för att söka upp födorika områden i havet. För att sedan lukta sig hem till sina kolonier och egna bon på natten. Särskilt känd för sitt luktsinne bland havsfåglar är albatrossen vars föda ofta utgörs av döda fiskar, speciellt bläckfiskar som flyter uppe på havsytan. Att följa ett luktspår ute till havs är inte det lättaste, då turbulenta vindar lätt skär av luktspåren, som sedan endast återkommer fläckvis. Detta hindrar dock inte vandringsalbatrossen som kan känna lukten av fisken på ett avstånd av 20 kilometer, ute på öppet hav.3

Klart är att luktsinnet är viktigt för fåglar på många sätt, även om det skiljer sig mellan olika fågelarter. I takt med att forskningen framskrider får man hoppas på att uppgifterna om att fåglar har ett dåligt luktsinne – eller till och med saknar det helt – på sikt kommer att försvinna.

Källor:
1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.4773
2. https://www.natursidan.se/nyheter/faglar-soker-foda-med-hjalp-av-vaxters-dofter/
3. Http://www.pnas.org/cgi/content/full/105/12/4576?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=albatross&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT