“Äldsta” svampdjuret

Ett nytt fynd av en spongie, eller ett så kallat svampdjur, har hittats i Kina. Med en datering på 600 miljoner år anges det vara den äldst daterade spongien som hittats hitintills. Det hitintills äldsta, säkra fyndet ska kanske tilläggas, då tidigare fynd med ännu äldre dateringar varit svåra att klassificera. Men ska man tro forskarteamet bakom detta nya fyndet, är det nu en tydlig spongie som hittats. Den har dessutom hittats i en fosforrik geologisk formation, känd för mycket välbevarade fossil.

Det är nu inget stort svampdjur, som hittats i Kinas prekambriska lager. Tvärtom, så mäter den endast dryga millmetern i såväl höjd som bredd. De nutida arterna kan variera mellan en centimeter och två meter i storlek. Namnet svampdjur till trots har de inget gemensamt med svampar, även om en del arter har en viss likhet med svampar och sitter fast vid ett underlag. De indelas i flera tusen olika arter varav de flesta är havslevande, allt ifrån polartrakterna till tropiska hav. Även det djup på vilket de lever varierar stort, mellan 100 meter till över 8800 meter.

För evolutionsforskarna är dateringen av fossila spongier viktig, då tidpunkten för när svampdjuren delades  från de flesta av jordens övriga djur ses som betydelsefull för livets tidiga historia. Och ju äldre datering av detta “äldsta” fossil, desto äldre blir givetvis då den gemensamma förfadern. Som i detta fall, och i så många andra, skulle bli äldre än vad de flesta forskare utgått ifrån. Med tanke på vilka djup några av de nutida svampdjuren lever är det knappast överraskande att det hittats väldigt djupt ned i de sedimentära lagren. Och sökandet efter den gemensamma förfadern till övriga djurvärlden blir just ett sökande, och ingenting mer.

Men man blir glad för dagens framstående forskning, med de tekniska hjälpmedel som står till buds. Vilket gör det möjligt att detaljstudera millimeterstora fossil, som i detta fall
ett av de svampdjur som är så rikliga i haven idag, och förvisso var det även i de forntida.

Källor:
http://www.pnas.org/content/early/2015/03/05/1414577112
http://news.sciencemag.org/biology/2015/03/oldest-known-sponge-pushes-back-date-key-split-animal-evolution
http://phys.org/news/2015-03-oldest-sponge-china.html
https://www.sciencenews.org/article/possible-ancestor-sponges-found

IMG 8405 Fossil spongie (svampdjur) från Öland, Sverige.