Vävarmyran – med avancerad byggteknik

Myrornas artrikedom är stor, så ock variationen i deras miljö och levnadsvanor – inte minst då det gäller bobyggande. Ett intressant exempel på det sistnämnda är vävarmyran (Oecophylla). Med precision och samarbete använder den en högst avancerad byggteknik.

När en myrdrottning efter svärmningen börjar bygga upp ett nytt myrsamhälle lägger hon de första äggen på ett grönt blad. Det ger henne ett visst skydd, då hennes färg liknar det hos bladet. När tillräckligt många arbetare utvecklats ur äggen, börjar själva bobygget uppe i något träd eller i någon buske. Där väljer myrorna ut en grupp blad, som de drar samman två och två med bladkanterna mot varandra. Ett arbete som innebär ett välordnat samarbete, där många myror ingår. Där finns exempelvis hjälptrupper som rycker ut till hjälp om avståndet mellan bladen är för stort.

Bladkanterna hålls sedan i ett orubbligt läge av en rad myror, medan några andra hämtar var sin larv ur det nyligen etablerade myrsamhället. Fast, men försiktigt, håller myrorna sedan larven i sina käkar, och för den snabbt fram och tillbaka mellan bladkanterna. Larverna producerar då en snabbt stelnande silkestråd som håller samman bladen, och de myror som hållit fast bladen kan fortsätta med att dra ihop nya blad.

När myrorna avslutat sitt arbete har de ett fint, slutet bo där myrsamhället sedan kan växa till i lugn och ro. Om bladen är tillräckligt stora räcker det med fyra-fem stycken. Men om myrorna använder små eukalyptusblad, som ofta sker i Australien, behövs det kanske ett par hundra – alla hopvävda med samma beundransvärda teknik. Samma metod används om det uppstår en reva i ett redan färdigt bo.1-3 Likt många andra myror håller vävarmyrorna ”boskap” av bladlöss och andra liknande småkryp, för att tillgodogöra sig deras sockerhaltiga avsöndringar. Även här används larvernas spinnförmåga, då myrorna spinner ett tak som skydd över sina ”husdjur”.

Myror har mycket starka käkar och kan bära på bördar, som är flera gånger om deras egen vikt. För några år sedan vann en forskare ett prestigefyllt pris för ett foto på just en vävarmyra, som håller en vikt på 100 gånger sin egen vikt i käkarna. Den myran hänger dessutom upp och ner med fötterna fästa på ett glas-liknande material.4 Men trots käkarnas styrka håller ändå vävarmyrorna larverna så försiktigt i käkarna under bobyggandet att larverna inte skadas.

Källor:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Weaver_ant
2. http://periodicos.uefs.br/index.php/sociobiology/article/view/7204
3. Djurens värld, Förlagshuset Norden AB Malmö 1973, band 3 sid 523-526.
4. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8526086.stmF

Foto ovan, wikipedia

Vävarmyrornas utbredningsområde (ill wikipedia).

 

Med stor precision och välordnat samarbete bygger vävarmyrorna sina bon (foton, wikipedia).

Läs mer om myror

Myror bra på trafikstockning

Myror och svamp i samarbete

Ökenmyror luktar sig hem

Saharas silvermyror – öknens sprinterlöpare

Myror orienterar sig baklänges

Jordbruks-myror på Fiji

Myror och växter tillsammans

Fossil jättemyra från Wyoming

Fem myror är fler…