Fem myror är fler…

Samarbetet mellan myror och akaciaträd är omvittnat sedan länge. Bland annat fungerar myrorna som vaktsoldater gentemot olika insektsangrepp på träden. I gengäld får myrorna skydd och näring från träden. Forskarna tror att trädets knoppar sänder ut kemiska signaler till myrorna då det är dags för pollinering. Myrorna träder då åt sidan och släpper fram de … Fortsätt läsa Fem myror är fler…