Myror bra på trafikstockning

Att bli vis genom att betrakta myran är ett råd som ges i Ordspråksboken i Bibeln. Det har blivit till ett bevingat ord och besannas gång efter annan. Nu senast i en studie om hur myror hanterar trafikstockning, genom att hjälpa varandra att komma runt kolonin.

Forskarna la upp en myrornas “highway” i två “filer” med olika bredd, som ledde från stacken fram till ett slags sockervätska. Till forskarnas förvåning blev den smalare leden snart överfull. Men då en myra som vände tillbaka längs den överfulla leden kolliderade med en myra som just kom ut från stacken, knuffade den återvändande myran över nykomlingen till den bredare leden. Utifrån studien av myrorna gjorde forskarna en datormodell med ett mer komplext nätverk med olika långa leder. I denna såg forskarna att även då myrorna ibland blev omdirigerade till en längre väg kom de fram till födan snabbt och effektivt.

Nu menar väl inte forskarna att vi som människor ska börja knuffa varandras bilar i trafiken. Men de påpekar hur många problem som kunde lösas om bilförare, som möter varandra, kunde ge varandra information om hur trafiksituationen ser ut längre fram. Samt att det skulle finnas andra leder att följa. Det finns mycken visdom att lära från myrorna.

Källa:

  • http://www.newscientist.com/article/mg20026815.400-ants-have-a-simple-solution-to-traffic-congestion.html?DCMP=ILC-hmts&nsref=news3_head_mg20026815.400