Jordbruks-myror på Fiji

Att myror ofta har ett bra samarbete, så kallad symbios, med olika slags växter i naturen är knappast någon nyhet. Inte heller att de agerar som jordbrukare, där kanske bladskärarmyrorna  är det mest kända exemplet.

Nyligen kom det en forskningsrapport som visar hur några myror Philidris nagasau), på Fijiöarna i Stilla havet, kultiverar växter för att bygga upp en myrkoloni. I studien har forskarna sett hur myrorna samlat in fruktkärnor från speciell måreväxt – Squamellaria – för att sedan stoppa in  kärnorna i barksprickor på träden. Myrorna besöker därefter regelbundet de odlingsplatser, som bildas inuti träden och göder plantorna med sin avföring. Alltmedan plantorna växer till får myrorna så utrymme och skydd för sina kolonier.

Likt flera andra fall, där myror och växter är i symbios, är de beroende av varandra för att överleva. Squamellaria, där myrorna bygger sina kolonier, är en så kallad epifytisk växt, som lever utanpå andra växter utan att ta näring eller vatten från dessa. Oftast är det olika slags träd som utgör underlaget för dessa växter.

Källor:
http://phys.org/news/2016-11-fiji-ants-farm.html
http://www.nature.com/articles/nplants2016181

Ill ovan, wikipedia