Ökenmyror luktar sig hem

”Gå till myran du late, se hur hon gör och bliv vis.” Citatet är hämtat från Ordspråksboken i Bibeln och är ofta citerat (Ordspr 6:6-8). Ordspråket handlar i första hand om att den som har tendens för lättja ska studera myrans flit och ta lärdom därav. Samt hennes förmåga att planera för framtiden. Men idogheten är nu inte den enda egenskap hos myran som vi kan beakta och  ta lärdom, åtminstone imponeras av. Ständigt kommer nya forskningsrapporter som visar hur rikt utrustad denna insektsgruppär, med sin mångfald av olika arter i olika levnadmiljöer.

En av de senaste forskningsrapporterna handlar om ökenmyrorna (Cataglyphis fortis) i Saharaöknen och deras kapacitet att hitta hem. Forskarna har trott att de enbart använder synliga landmärken för att hitta tillbaka till de underjordiska bon, där de lever. Men nu har ett forskarteam från Max Planck-institutet i Tyskland upptäckt att myrorna även använder landmärken med särskild lukter. Dessa lukter är kopplade till ingången till boet, och finns i området i boets närhet.

De flesta andra myror lägger ut ett eget luktspår, som hjälper dem att hitta tillbaka. Men i den extrema hettan i Tunisiens ökenklimat, där myrorna lever, försvinner lätt lukten av ett sådant spår bland mångfalden av olika lukter. Osäkerheten om var myrorna kan hitta mat är också stor, vilket gör att de kan ofta söker sig upp till hundra meter bort för att hitta något ätbart. För ett så pass litet djur är det lång väg att gå och kunna navigera rätt.

Tidigare forskning har visat att ökenmyrorna även navigerar efter solens riktning, och till och med har möjlighet att räkna stegen hur långt de gått för att hitta den snabbaste vägen hem. (Denna inbyggda ”stegräknare” tros vara inarbetad i myrornas nervsystem.) De olika navigeringssystemen gör myrorna väl utrustade för det hårda ökenklimat där de lever. Lägger man sedan till att de är en av de mest värmetåliga djurarter som finns, framstår de som verkliga överlevare.

Källor:

  • http://www.frontiersinzoology.com/content/pdf/1742-9994-6-5.pdf
  • http://www.physorg.com/news154935053.html
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Sahara_desert_ant