Fossil jättemyra från Wyoming

Fossilfynd av olika slags djur och växter är många gånger betydligt större än de nutida av samma slag. Ett av de senaste fynden som visar detta är en fossil myra (Titanomyrma lubei), fem cm lång, som hittats i Wyoming, USA.1- 2

Det rör sig om en bevingad drottningmyra, som enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterats till 49,5 miljoner år. Detta är dock inte det största fynd som gjorts av fossila myror, ett tidigare fossil-fynd från Tyskland är något större.3 De största nutida arterna lever i tropiska Afrika.

Bland de mest uppmärksammade skillnaderna i storleken mellan fossila och nutida insekter är  trollsländorna. Där har man gjort fossil-fynd som haft ca 70-80 cm mellan vingspetsarna, medan de största av de nutida har knappt 20 cm. Någon större skillnad mellan fossila och nutida trollsländor, förutom storleken, finns dock inte.4-5

Källor:
1. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/05/03/rspb.2011.0729.abstract
2. http://www.physorg.com/news/2011-05-giant-fossil-ants-linked-global.html
3. http://antbase.org/ants/publications/22678/22678.pdf
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Meganeura
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Odonata