Fem myror är fler…

Samarbetet mellan myror och akaciaträd är omvittnat sedan länge. Bland annat fungerar myrorna som vaktsoldater gentemot olika insektsangrepp på träden. I gengäld får myrorna skydd och näring från träden.

Forskarna tror att trädets knoppar sänder ut kemiska signaler till myrorna då det är dags för pollinering. Myrorna träder då åt sidan och släpper fram de insekter som behövs för att pollinera träden. När detta är klart kan myrorna återinta sin vaktposition.1

Nu har forskarna upptäckt att myrorna även skyddar träden mot elefanter. Om någon elefant sticker in sin snabel i trädkronan rusar de så kallade “akrobatmyrorna” (Crematogaster mimosae) upp i den känsliga snabeln. Då forskarna tog bort myrorna från några träd i Kenya betade elefanterna ner dessa träd. Myrorna skyddar således inte bara träden utan hela ekossystemet.

Samarbetet mellan myror och akaciaträden i Östafrika är bara ett av många mellan olika arter som finns i naturen. De vittnar om att allt inte handlar om strider och rovdrift, som ofta blir de mest dominerande inslagen i olika typer av rapportering. I exemplet ovan är det fashinerande att tänka på att små myror med en vikt på ca 3 mg skyddar akacia-träden mot flera ton tunga elefanter. “Fem myror är fler än fyra elefanter” lärde oss Magnus, Brasse och Eva. Och i detta fall gör det definitivt skillnad. 2

Källor:
1. Nature 1997 vol 388 sid 165-169.
2. http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822%2810%2901005-5

Bild ovan, pixabay