Ökenmyran – med inbyggd stegräknare

”Gå till myran du late, se hur hon gör och bliv vis” (Ordspr 6:6-8). Ordspråket handlar i första hand om att den som har tendens för lättja ombeds att studera myrans flit och ta lärdom därav. Samt hennes förmåga att planera för framtiden.

Men idogheten är nu inte den enda egenskap hos myran som vi kan beakta och ta lärdom – i varje fall imponeras av. Ständigt kommer nya forskningsrapporter som visar hur rikt utrustad denna insektsgrupp är, med sin mångfald av olika arter i olika levnadmiljöer. En av dessa handlar om ökenmyrorna (Cataglyphis fortis) i Saharaöknen, och deras kapacitet att hitta hem.
Tidigare har forskarna trott att myrorna enbart använder synliga landmärken, för att hitta tillbaka till sina underjordiska bon. Men nu har ett forskarteam från Max Planck-institutet i Tyskland upptäckt att dessa ökenmyror även använder landmärken med särskild lukter. Dessa lukter är kopplade till ingången till boet, och finns kring området i boets närhet.

De flesta andra myror lägger ut ett eget luktspår, vilket hjälper dem att hitta tillbaka. Men i den extrema hettan i Tunisiens ökenklimat, där dessa myror lever, försvinner lätt lukten av ett sådant spår bland mångfalden av olika lukter. Osäkerheten om var myrorna kan hitta mat är också stor, vilket gör att de ofta söker sig upp till hundra meter bort för att hitta något ätbart. För ett så pass litet djur är det lång väg att gå och kunna navigera rätt.

Tidigare forskning har visat att ökenmyrorna även navigerar efter solens riktning. De har även möjlighet att räkna stegen hur långt de gått för att hitta den snabbaste vägen hem. Denna inbyggda ”stegräknare” tros vara inarbetad i myrornas nervsystem. De olika navigeringssystemen gör myrorna väl utrustade för det hårda ökenklimat där de lever. Lägger man sedan till att de är en av de mest värmetåliga djurarter som finns, framstår de som verkliga överlevare.

Källor:
http://www.frontiersinzoology.com/content/pdf/1742-9994-6-5.pdf
http://www.physorg.com/news154935053.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Sahara_desert_ant

Bild ovan, pixabay

Läs mer om myror

Vävarmyran – med avancerad byggteknik

Myror bra på trafikstockning

Myror och svamp i samarbete

Saharas silvermyror – öknens sprinterlöpare

Myror orienterar sig baklänges

Jordbruks-myror på Fiji

Myror och växter tillsammans

Fossil jättemyra från Wyoming

Fem myror är fler…