Unga korpar lika smarta som schimpanser

Kråkfåglars skicklighet på olika områden har beskrivits i mången forskningsstudie. Och det gäller inte bara vuxna individer utan även unga fåglar.

I en av de senaste studierna visades hur skickliga fyra månader gamla korpar var, då det gällde att utföra experiment som mäter så kallad kognitiv förmåga. Det vill säga förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem, använda siffror och språk med mera. Ungkorparna klarade experimenten i studien lika bra som vuxna schimpanser och orangutanger som fått utföra samma experiment.1

Tidigare studier har bland annat visat att kråkfåglar kan hålla färger i minnet under minst ett år.2 Att de kan skilja på symboler 3, vänta med att fatta beslut4 och känna igen ansikten 5. När det gäller att tillverka verktyg är särskilt de kaledoniska kråkornas skicklighet vida omvittnad.6 Något som för övrigt både andra fåglar, och en del andra djurarter är bra på – både på att tillverka och använda.

Jämförelsen mellan oss och schimpanser tas ofta fram i liknande studier, då de enligt evolutionsteorin står nära människan i släktskap, och forskarna frågar sig när intelligensen kom in och utvecklades. Men även unga korpar är alltså lika smarta som schimpanser. Så ock många andra djurarter som inte står med i människans utvecklingskedja.

Källor:
1. https://www.nature.com/articles/s41598-020-77060-8
2. https://phys.org/news/2011-12-crows-colours-year-japanese.html
3. https://phys.org/news/2011-10-crows-capable-distinguishing.html
4. https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsbl.2011.0726
5. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/06/20/rspb.2011.0957.full.pdf+html
6. http://www.physorg.com/news168701856.html

(Foton, pixabay)

Läs mer om kråkfåglar

Mer om kråkfåglar…

Lavskrikan – en kråkfågel med alarm

Fler verktyg för kråkor

Kråkor planerar för frukost

Kråkor smartare än schimpanser

Skatan i spegeln

Nytt prov på intelligens hos kråkfågel