Kråkor planerar för frukost

Kråkor är en av de mest intelligenta fågelfamiljerna. De förekommer i alla tänkbara miljöer och utnyttjar många olika typer av föda. Mest berömda är kanske kråkorna på Nya Kaledonien som visat sig utomordentligt skickliga i att tillverka redskap.

Det finns kråkor som drar upp utlagda fiskerevar och plockar agnfisken från kroken. Några japanska kråkor har lärt sig att öppna hårda nötter genom att låta bilar köra över nötterna vid övergångställen. Sedan plockar de upp innehållet när bilarna får rödljus. För att nämna ett par exempel. Kråkor kan också leka och ha roligt, till synes utan någon särskild anledning. Som att lägga sig på rygg och segla med vinden i luften eller åka kana på snön.

En nyligen gjord forskningsstudie visar att kråkfåglar också kan planera för morgondagen. Studien är gjord av brittiska forskare på amerikanska snårskrikor. Fåglarna fick tillbringa försökstiden omväxlande i två olika rum, men fick bara frukost i det ena. Maten var i pulverform som inte gick att spara. På sista försöksdagen fick kråkorna dock nötter som gick att spara. Då stoppade kråkorna undan det mesta av maten i det rum där de inte brukade få frukost.

Studien ger ännu ett belägg i raden för vad man redan kände till om kråkornas stora inlärningsförmåga och goda minne.

 Foton, pixabay

Källor:

  • Nature 2007 vol 445 sid 919 – 921. New Scientist 2007 vol 193 febr 21 sid 18.
  • http://www.newscientist.com/channel/life/mg19325925.400-jays-travel-in-time-to-be-sure-of-breakfast.html
  • http://www.newscientist.com/channel/life/dn12738-tool-use-by-shy-crows-caught-on-camera. html