Dinosaurier spred frön

Frukten smakar gott, djur äter bären, fröna kommer ut med spillningen. Så kan man kortfattat sammanfatta det kanske effektivaste sättet för växter att sprida sig på, på naturlig väg. Många kärnor och frön passerar genom tarmkanalen utan att förstöras, och kan sedan gro om de hamnar i lämplig jordmån.

Framförallt är det fåglar som bidrar till växters vidare utbredning, då fåglar ofta rör sig över stora avstånd. Men andra djur som vandrar över stora revir kan bidra till att växter sprids tämligen långt. Det sistnämnda har fått forskare att fundera över vilken roll olika slags dinosaurier haft för växtspridning i den forntida världen. Mycket utifrån att frön ofta hittas oförändrade i dinosauriers fossila maginnehåll.1-2

Den optimala fröspridaren bland dinosaurierna, föreslår en forskare i en nypublicerad studie, kan ha varit Triceratops. Men även Stegosaurus kan haft möjlighet att röra sig tämligen långt, enligt beräkningar som forskaren gjort efter djurens storlek och vikt. Att göra en fullständig studie utifrån de fakta man har är, som forskaren även lyfter fram, givetvis inte möjligt. Att testa fossila fröns grobarhet är nu inte heller alldeles enkelt.*

Det är nu inte första gången som dinosauriers betydelse för växtspridningen kommit upp bland forskarna. För några år sedan publicerades exempelvis en studie om det fossila maginnehållet från en dinosaurie, med frön från bland annat kottepalmer. Några av dessa frön var så gott som kompletta, och hårda nog att passera genom matsmältningskanalerna utan att upplösas. Dinsosaurien i den studien beräknas ha varit fem-sex meter lång och även den, lite lik en Stegosaurus.3-4

Källor:
1. https://phys.org/news/2021-01-giant-dinosaurs-seeds-prehistoric-world.html
2. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2020.0689
3. https://phys.org/news/2017-03-million-year-dinosaur-dinner.html
4. http://www.nature.com/articles/srep42778

* Forskaren i den studie som artikeln hänvisar till har gjort sina studier just på triceratops och stegosaurus. Men fröspridningen bör inte ha begränsats till dessa båda arter. Och ju större dinosaurier – desto vidare spridning.

(Foton, pixabay)

Läs mer

Gammal dino-måltid