Nytt prov på intelligens hos kråkfågel

Att kråkfåglar är intelligenta vittnar många observationer om. Nu har brittiska forskare gjort en studie som visar på kajors förmåga att förstå ögats synförmåga. Slutresultatet är ännu ett exempel där kråkfåglar behärskar ett område där schimpanser går bet. Studien har gjorts på kajor som fötts upp i fångenskap.

I studien placerade forskarna kajorna i en inhägnad tillsammans med två behållare, där man placerat mat under den ena av dem. Forskarna studerade sedan fåglarnas beteende, utifrån hur man närmade sig dem och tittade mot den behållare där maten fanns gömd. Det var då bara själva ögat som riktades mot maten, övriga huvudet hölls stilla. Kajorna valde då den rätta behållaren betydligt oftare än att det enbart skulle berott på slumpen.

När andra forskare än uppfödarna vaktade kajorna blev inte resultatet detsamma. Därför funderar forskarna nu på om förmågan att använda människans blick, som ledtråd för den gömda maten, är ett resultat av kajans och uppfödaren nära samspel. Eller om det har att göra med kajors, som likt många andra fåglar lever i par, har behov av att samarbeta för födan då de lever i frihet. Forskarna hoppas på att flera experiment i framtiden kan ge svar på dessa frågor.

De flesta andra arter, som studerats i liknande experiment, har inte visat sig lika känsliga då det gäller att följa människans blick som en ledtråd. Det gäller såväl hunden, som fått epitetet “människans bästa vän”, som schimpansen vilken många forskare framhåller som “människans närmaste släkting”.  Även i flera andra vetenskapliga experiment har kråkfåglar visat sig överglänsa schimpanser. Det har då bland annat gällt att föra med sig kunskaper från ett test till ett annat.

Källor:

  • Current Biology 2009 vol 19 sid 1–5, von Bayern et al.
  • http://download.cell.com/current-biology/pdf/PIIS0960982209008793.pdf?intermediate=true
  • http://www.sciencedaily.com/releases/2009/04/090402124238.htm
  • http://www.newscientist.com/article/dn14745-crows-make-monkeys-out-of-chimps-in-menta l-test.html?DCMP=ILC-hmts&nsref=news2_head_dn14745