Mer om kråkfåglar…

Dokumenten om kråkfåglars intelligens är både många och långa. Så många att några nya  egentligen inte behövs för att stadfästa tron att de är intelligenta, självmedvetna och till och med leklystna. Men nya rapporter kommer ständigt, och här följer kort lite från den senaste forskningen.

I en japansk studie har forskarna visat att kråkor kan hålla färger i minnet under minst ett år. I studien fick fåglarna välja mat från behållare där handtagen målats i olika färger. Kråkorna  lärde sig, inte bara under vilken av färgerna maten fanns, utan kom även ihåg det ett år senare. De hade då inte fått se matbehållarna under året som gått. En annan liknande studie av japanska forskare har visat att kråkfåglar även klarar av att skilja på symboler.2

Kråkfåglar klarar även av att vänta i flera minuter med att fatta beslut.Det visar en studie som gjorts vid ett franskt universitet. Det gällde då om de skulle behålla den matbit de fått eller lämna tillbaka den i utbyte mot en annan belöning.3 – 4

De kan även känna igen ansikten och komma ihåg människor som varit farliga för dem. Det visar ett amerikanskt forskarteam i en studie, där forskarna klätt sig i en speciell ansiktsmask när de fångat in fåglarna för märkning. Kråkorna lyckades även varna, såväl icke infångade kråkor som sina ungar, för människor iklädda  mask.5 Ja, även ansikten på män och kvinnor kan dessa intelligenta fåglar skilja på, om man får tro en annan studie.2

Tillsammans med tidigare studier och observationer kan listan göras lång. Och det lär rapporteras mycket än om dessa bevingade begåvningar – om det kan vi nog vara förvissade.

Källor:
1. http://www.physorg.com/news/2011-12-crows-colours-year-japanese.html
2. http://www.physorg.com/news/2011-10-crows-capable-distinguishing.html
3. http://www.physorg.com/news/2011-09-crows-humans.html
4.
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/09/06/rsbl.2011.0726.full.pdf+html
5.
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/06/20/rspb.2011.0957.full.pdf+html

Läs mer om kråkfåglars intelligens

Kråkor smartare än schimpanser

Kråkor planerar för frukost

Fler verktyg för kråkor

Nytt prov på intelligens hos kråkfågel

Lavskrikan – en kråkfågel med alarm

Skatan i spegeln