Lavskrikan – en kråkfågel med alarm

Lavskrikan (Perisoreus infaustus) – Norrbottens landskapsfågel – är en nyfiken och orädd liten kråkfågel. Att den är orädd betyder inte att den inte är på vakt. Nej, den har ett bra larmsystem och kommunicerar med familje- och gruppmedlemmar då fara hotar.

Lavskrikan är skicklig i att bedöma vad fienden, huvudsakligen hök och uggla, har för planer. Genom ett trettiotal olika alarmläten kan lavskrikan meddela flocken var fienden befinner sig. Beroende på vad lätena meddelar väljer fåglarna sitt flyktbeteende. Närmar sig exempelvis en duvhök flygande söker lavskrikorna skydd, och sitter helt tysta i upp till femton minuter. Kommer den däremot försiktigt fram på marken flyger alla lavskrikor upp i trädtopparna. Därifrån spanar de tillsammans in duvhökens exakta läge.

Lavskrikan trivs bäst i lavaklädd barrskog, därav det svenska namnet. Den sorterar under kråkfåglar, vars “intelligens” är omvittnad och belagd i flera forskningsstudier. Dessa är dock inte de enda, varken fåglar eller andra djurslag, som har ett både specifikt och välutvecklat larmsystem, då fara hotar. Kanske är det betydligt vanligare än vad forskarvärlden tidigare känt till.

Källa:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3613768

(Foton, wikipedia)

Läs mer om djur och fåglar som varnar sin flock

Duvor varnar med vingarna

Präriehundars avancerade språk

Elefanter varnar flocken för bin