Fler verktyg för kråkor

Att kråkfåglar är intelligenta, och skickliga i att använda redskap är vida omvittnat. Nya observationer och forskningsstudier läggs kontinuerligt till de många bevis, som redan finns att så är fallet.

Några råkor visade nyligen prov på denna intelligens då de i en forskningsstudie serverades en mask i ett glas med vatten. Masken låg dock så långt ned att fåglarna inte kunde nå den. Alla de råkor som fanns med i studien räknade dock snart ut att de kunde lägga stenar i vattnet för att masken skulle komma inom räckhåll. Låt vara att de behövde lite olika tid på sig, och att en del först lyckades i det andra försöket.

Råkorna tycktes också kunna beräkna exakt hur många stenar som behövdes, för att masken skulle flyta upp på rätt nivå. Först när de verkligen kunde nå masken med näbben plockade de upp den. Men inte heller la de i flera stenar än vad som behövdes.

Särskilt omtalade för sin skicklighet i att använda redskap har de kaledoniska kråkorna blivit. Detta har observerats både hos de kråkor som lever i frihet i Kaledonien och i de experiment som forskarna gjort med dessa kråkor i fångenskap. I den senaste studien i fångenskap visade de nu så berömda fåglarna att de klarade av att använda redskap i en sekvens med tre moment.

Kråkorna tog först en lätt-tillgänglig, kort pinne med näbben. Denna pinne använde de sedan för att få ut en längre pinne ur ett genomskinligt rör. Slutligen använde de den långa pinnen till att få fram mat ur ett annat rör. Maten kunde endast nås genom att använda den längsta pinnen.

Tillbaka till råkorna med masken i vattenglaset så säger Christopher Bird, den forskare som stått i ledningen för experimentet – “Kråkfåglar är anmärkningsvärt intelligenta, och på många sätt rivaler till de stora aporna, då det gäller deras fysiska intelligens och förmåga att lösa problem.” Det har de visat gång på gång..

Källor:
http://www.physorg.com/news168786562.html
http://www.physorg.com/news168701856.html
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0006471

Se mer om kråkfåglars intelligens

Kråkor planerar för frukost

Nytt prov på intelligens hos kråkfågel

Kråkor smartare än schimpanser

Skatan i spegeln

Foto: Kråkfåglar, pixabay