Gräsbetande dinosaurier

I gamla böcker från dinosaurieupptäckternas första era, kan man hitta bilder med dinosaurier som betar gräs. Men då forskarna inte trodde att det blev vanligt med gräs förrän långt efter det att dinosaurierna dog ut, förkastades snart dessa bilder.

Nu har dock dessa gamla teckningar visat sig trovärdiga, då några koproliter (fossil avföring) visat sig innehålla gräsrester, efter minst fem olika typer av nutida gräs. Det är några forskare vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, under ledning av Caroline Strömberg, som undersökt koproliter från centrala Indien. Koproliterna är enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterade till 65-70 miljoner år och tros komma från titanosaurider, eftersom ben från dessa var de enda som fanns i närheten. Titanosaurider hörde till de stora sauropoderna, och kunde bli femton meter långa.

Nu var det inte bara gräs som sauropoderna i Indien livnärde sig på, utan studien av fossilen visar att de åt även blommande växter, kottepalmer och barrväxter.

Källor:
http://www.sciencemag.org/content/310/5751/1177.abstract
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1671/039.029.0131

https://en.wikipedia.org/wiki/Titanosaurus

Även kottepalmer, barrväxter och blommande växter ingick i dieten hos dessa forntidens stora giganter. (Samtliga foton, pixabay.)