Flygödlor, flamingor och koproliter

Koproliter, dvs fossil avföring, är en bra källa till kunskap om forntida djurs matvanor. Ett av de senaste koprolitfynden har hittats i en gruva i nutida Polen, tillsammans med ett stort antal fotavtryck av flygödlor. Genom skiktröntgen har forskarna upptäckt rester av havslevande mikroorganismer, så kallade foraminiferer, vilka man även kan hitta i avföring från … Fortsätt läsa Flygödlor, flamingor och koproliter