Flygödlor, flamingor och koproliter

Koproliter, dvs fossil avföring, är en bra källa till kunskap om forntida djurs matvanor. Ett av de senaste koprolitfynden har hittats i en gruva i nutida Polen, tillsammans med ett stort antal fotavtryck av flygödlor.

Genom skiktröntgen har forskarna upptäckt rester av havslevande mikroorganismer, så kallade foraminiferer, vilka man även kan hitta i avföring från nutida flamingor. Forskarna drar därigenom slutsatsen att de “polska” flygödlorna filtrerade sin föda och kanske även levde likt dagens Chileflamingor i våtmarker nära kusterna. Även Chileflamingons avföring innehåller gott om foraminiferer.

Fossil från flygödlor har hittats i många olika storlekar och varianter, där levnadssättet och matvanor varierat mellan olika arter och släkten. En av de mest kända är Pteranodon, med ett vingspann på åtta meter, en kropp på tre och ett huvud på 180 cm. De största exemplaren, Quetzalcoatlus och Hatzegopteryx, hade ett vingspann på 12-14 meter. Pterodactylus, som klassificerats i många olika arter, tillhörde de mindre flygödlorna med cirka 50 cm mellan vingspetsarna hos de minsta arterna.

Källor:
https://phys.org/news/2019-08-filter-feeding-pterosaurs-flamingos-late-jurassic.html
https://peerj.com/articles/7375/

Chileflamingon som lever i våtmarker nära kusterna, filtrerar sin föda och har gott om foraminiferer i avföringen. Då även koproliter från fossila flygödlor innehåller foraminiferer drar forskarna slutsatsen att dessa flygödlor hade ett liknande levnadssätt. Foto, pixabay

Modeller av ett par olika flygödlor, foton pixabay.

Läs mer om fossila flygödlor

Katastrof med flygödleägg

Fossilgrav med flygödlor

3-D formade flygödle-ägg

Forntida snabblunch

Flygkunniga flygödlor

Unikt vingmembran hos fossil flygödla

Jätte-flygödla från Brasilien