Supertänder hos anknäbbsdinosaurier

De forntida  hadrosaurierna – eller anknäbbsdinosaurierna, som det svenska namnet lyder, hade ovanligt välstrukturerade och motståndskraftiga tänder. Det upptäckte ett forskarteam som nyligen tog sig för att dela sönder några tänder från en Edmontosaurus, en av de största och mest kända dinosaurierna inom gruppen.1 – 2

De undersökta tänderna visade sig ha flera olika typer av tandvävnad. Med flera andra reptiler delade de två – emalj och dentin. Med däggdjuren fyra – emalj, två former av dentin samt rotcement. Dessutom hade hadrosauriernas tänder en tredje form av dentin samt stora, hårda rörformade infyllningar i tandpulpan. Anknäbbsdinosaurierna hade flera hundra tänder, som – trots styrkan hos dem – kontinuerligt byttes ut mot nya.

Även tuggrörelserna hos Edmontosaurusens tänder var mycket komplexa, såväl upp och ner, som i sidled, samt fram och tillbaka. Det framkom i en tidigare stude av mikroskopiska små rispor i tänderna, som undersökts i elektronmikroskop. Enligt forskarna är deras sätt att tugga olikt det hos alla nutida djur. 4 – 5

Olika studier av tänderna, samt studiet av fossilt maginnehåll och koproliter (förstenad avföring) ger också ledtrådar till vad dessa dinosaurier åt. Förutom gräs har forskarna hittat olika delar från forntidens kraftiga ormbunks- och fräkenväxter. Även uppmurknat trä förekommer. Kanske inte så näringsrikt i sig, men forskarna tror att djuren åt det på grund av svampar och andra näringsrika organismer som levde i träet. 6

Så – supertänder, unika tuggrörelse och en stor variation beträffande den föda de tuggade i sig är kännetecknande för dessa “forntidens tuggmaskiner” som de kallats. Men nu bör de väl inte ha tuggat exakt hela tiden, utan också haft ett “vanligt liv” vid sidan av tuggandet. Vad nu ett vanligt liv kan ha betytt för dinosaurier, vid sidan av att bara vandra omkring i forntidens stora, lummiga skogar.

Källor:
1. http://www.sciencemag.org/content/338/6103/98
2. http://phys.org/news/2012-10-fossilized-teethduck-bill-dinosaurs-plant-pulverizing-teeth.html
3. http://www.physorg.com/news165515308.html
4. http://www.pnas.org/content/early/2009/06/26/0812631106.full.pdf+html
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Hadrosaur_diet

Vi har fossil från flera hadrosaurier här  på museet “Den förhistoriska världen”
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/dinosaurier-p%C3%A5-museet-den-f%C3%B6rhistoriska-v%C3%A4rlden

Bilden ovan: Fossila tänder från Trachodon mirabilis, en anknäbbsdinosaurie (ill Wikipedia).