Gräsbetande dinosaurier

I gamla böcker från dinosaurieupptäckternas första era, kan man hitta bilder med dinosaurier som betar gräs. Men då forskarna inte trodde att det blev vanligt med gräs förrän långt efter det att dinosaurierna dog ut, förkastades snart dessa bilder. Nu har dock dessa gamla teckningar visat sig trovärdiga, då några koproliter (fossil avföring) visat sig … Fortsätt läsa Gräsbetande dinosaurier