Välförankrade pollenkorgar

Tror vi är många som fascineras av binas pollenkorgar, där de hänger likt överfulla sadelväskor på insekternas bakben. När de efter idogt samlande fyllt dem med pollen och nektar – med en vikt upp till 30% av binas hela vikt – flyger de hem till kuporna med förråden.

Det må se osäkert ut, men i en nyligen publicerad studie har forskarna visat att pollenkorgarna är mycket väl förankrade. Långa hår på benen hjälper bina att hålla pollenkorgarna på plats under flygningen. Forskarna fann i sin studie att den kraft som behövs, för att dra loss pollenkorgarna, är över tio gånger starkare än den kraft bin behöver för att flyga.

Och under tiden som samlandet och packandet i pollenkorgarna sker, pollineras blommor och fruktträd för kommande dagar. Sinnrikt designat som annat i skapelsen.

Källor:
http://www.sciencemag.org/news/2017/11/honey-bees-fill-saddlebags-pollen-here-s-how-they-keep-them-gripped-tight
http://meetings.aps.org/Meeting/DFD17/Session/L8.6