Fina och nyttiga blomflugor

IMG 3146 Ofta ser man dem, till synes stilla i luften framför någon blomma – de små blomflugorna. Och nu pratar jag inte om små svarta sorgmyggor, dagg- eller bananflugor som som brukar angripa våra krukväxter. Nej, jag menar dem som med rätta här i Sverige bär namnet blomflugor för att de ofta besöker blommande växter utomhus. Det latinska familjnamnet är Syrphidae.

Även på engelska kallas de ibland “flower flies”, även om “hoverflies” är vanligare. Ett ganska passande namn då de kan hovra i luften, dvs sväva på ett och samma ställe, som små helikoptrar. Blomflugor har en avancerad flygteknik, de är snabba vid starten och kan flyga, manövrera och landa snabbt och exakt. Allt detta med endast ett vingpar, vilket likt andra flugor skiljer dem från humlor, bin och getingar.

Ett bra kännetecken då några av dem liknar getingar genom sin långsmala form och gul- och svart-randig “klädedräkt”. Men blomflugor är helt ofarliga, och dessutom nyttiga. (Även getingar gör nytta, men att bli stucken av någon är inte särskilt roligt.) Förutom att de är viktiga pollinerare lever några arter av att äta upp bladlöss och spinnkvalster. Blomflugor är aktiva redan från april och finns därmed på plats när årets första angrepp av bladlöss kommer.

Alla arter är dock inte “rovdjur, utan några blomfluge-larver lever av växter. Över huvud taget är larvernas levnadssätt ganska varierande, vissa lever i bon av getingar eller myror medan andra lever under vattenytan i dammar och pölar. Som vuxna lever blomflugor i huvudsak på pollen och nektar. (Enligt en länk från jordbruksverket äter honorna främst pollen och hannarna främst nektar.)

Blomflugor är vanliga över hela världen och har påträffats på alla kontinenter utom Antarktis. Här i Sverige finns de i hela landet, där klassificeringen av antalet arter ökar kontinuerligt. Idag  sker mer grundläggande forskning än tidigare och det finns bättre verktyg för att snabbt kunna dokumentera och rapportera nya fynd. Även bland gemene man sker ett ökat intresse för dessa flygande små underverk, som finns i en mängd olika arter.

Källor:
http://www.nationalnyckeln.se/sv/bokverket/publicerade_volymer/blomflugor_1/
http://www.nationalnyckeln.se/sv/bokverket/publicerade_volymer/blomflugor_2/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blomflugor
https://en.wikipedia.org/wiki/Hoverfly

IMG 8546 0

Foton: Gunnel Molén