Fågelfossil från japanska kritalager

Fossila ben från delar av ett fågelskelett har nyligen hittats i japanska kritalager.

Benen är bevarade i tredimensionell form, vilket ger forskarna en ganska bra möjlighet att se hur fågeln såg ut då den levde. Fjädrarna sägs ha varit bruna, och fågelns storlek ungefär som en duvas. Analysen av benen visar att det rörde sig om en knappt fullvuxen fågel.

Likt nutida fåglar hade fågeln en så kallad pygostyl – de hopväxta svanskotor som ger stöd för stjärtmuskulaturen som reglerar stjärtfjädrarnas rörelser. Andra bevarade delar är ett kraftigt önskeben, samt klor på vingarna, likt Archaeopteryx och några nutida fåglar, som hoatzin, turakon och strutsen.

Den japanska fågeln, som fått det vetenskapliga namnet Fukuipteryx prima, är enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterad till 120 miljoner år.

Källor:
https://phys.org/news/2019-11-japan-uncover-fossil-bird-early.html
http://www.sci-news.com/paleontology/fukuipteryx-prima-07808.html
https://www.nature.com/articles/s42003-019-0639-4

Läs mer om fossila fåglar

3-D Fågelfossil

Fossil fågellunga

Vingar har alltid varit vingar

“Moderna” fossila fåglar från Kina

Fossila jättepingviner

DNA från forntida äggskal

Fossil från jättesjöfågel