”Moderna” fossila fåglar från Kina

Ännu ett fågelfossil har grävts fram i Kinas rikliga fossillager. Det nya fyndet har fått det vetenskapliga namnet  Longicrusavis houi.1 Det uppges vara ”en långbent sjöfågel med många moderna egenskaper”. Från samma geologiska lagerformation har forskarna tidigare klassificerat 30 släkten av olika slags fåglar.

Den mest kända av de fågelfossil som hittats här tidigare lär vara Confuciusornis, vars fossil man hittat i flera hundra exemplar.2 Confuciusornis var ungefär så stor som en kråka, och lik moderna fåglar, med pygostyl och bröstbenskam med fäste för vingmuskler. Även näbben hade samma form som nutida fåglars, spetsig och tandlös (förutom några minimala tänder längst fram). Ett av de senaste fågelfynden från dessa lager – Zhongjianornis, hade även den en spetsig och tandlös näbb.3

Ett annat fynd från dessa lager är Liaoningornis, vars fossil hittats i ett enda exemplar.4-5 Det var en liten fågel, ungefär så stor som en sparv och mycket lik vår tids fåglar. Också den hade en välutvecklad bröstbenskam och en kort svansstump som fäste för stjärtfjädrar, en så kallad pygostyl.

I samma lagerformation, the Yixian formation, har man även hittat en mångfald av andra fossil, som dinosaurier och andra reptiler, blommande växter, däggdjur och insekter.6

Källor:
1. http://www.physorg.com/news188755666.html
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Confuciusornis
3. http://www.physorg.com/news179652422.html
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Liaoningornis
5. http://discovermagazine.com/1997/mar/oldbird1090
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Yixian_Formation