Fossil fågellunga

Något så ovanligt som en fossil lunga har nyligen hittats hos ett fågelfossil från Kina. Enligt forskningsstudien i PNAS är lungan mycket lik den hos nutida fåglar.1-2

Även andra inre organ och vävnader, samt fjädrar är synliga hos det välbevarade fågelfossilet – Archaeorhynchus spathula.3 Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är fossilet daterat till 120 miljoner år.

Fåglar har det mest komplexa och effektiva respirationssystemet bland alla nutida djur, vilka andas genom lungor. Detta hjälper dem att röra sig obehindrat även i extremt syrefattiga miljöer.4-5 Fyndet av den fossila lungan visar att så var fallet även bland forntida fåglar.

Källor:
1. https://www.sciencenews.org/article/first-scientists-spot-what-may-be-lungs-ancient-bird-fossil
2. http://www.pnas.org/content/early/2018/10/16/1805803115
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Archaeorhynchus
4. http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Djur_2/Lunga.html
5. https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5glars_anatomi

IMG 1055P1030031

Foton: Gunnel Molén