3-D Fågelfossil

Ett ovanligt välbevarat fågelfossil har hittats i Brasiliens kritalager. Vanligen ser man platta avtryck som  fossil, men här syns såväl fågelkroppen som fjädrarna i tredimensionell form, vilket ger forskarna möjlighet till mer ingående studier.1-2

Det är ingen särskilt stor fågel det rör sig om. Förutom två långa och smala stjärtfjädrar var den endast ca 6 cm lång. Fågeln har ännu inte hunnit förärats med något vetenskapligt namn, men forskarna hänför den till gruppen Enantiornithes. Det är en grupp med fåglar där de flesta fossilen har tänder, samt klor på vingarna, men för övrigt liknar nutida fåglar.3 Även den nyupptäckta fågeln från Brasilien har tänder.

Fullt utvecklade tänder är okänt hos dagens fåglar, fast tandanlag har påvisats hos nutida fåglars foster. Klor på vingarna förekommer även hos nutida fåglar, även om det inte är helt vanligt. Hoatzin, den så kallade zigenarfågeln och turakon, en afrikansk gökfågel, har klor på vingarna medan de är ungar. Medan strutsen och vissa rallarfåglar har klor på vingarna även som vuxna individer.

Källor:
1. http://phys.org/news/2015-06-small-bird-big-fossil-gap.html
2. http://www.nature.com/ncomms/2015/150526/ncomms8141/full/ncomms8141.html
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Enantiornithes

Läs mer om hoatzin i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/hoatzin-en-m%C3%A4rklig-f%C3%A5gel