Fossil från jättesjöfågel

En fyrtio cm lång, fossil skalle från en jättesjöfågel har hittats i Peru. Fossilen är klassificerad som en så kallad Pelagornithid, en familj av numera utdöda stora sjöfåglar. Fyndet sägs vara den bäst bevarade fossila skalle av dessa sjöfåglar, som hittats hitintills. Beräknat utifrån skallens storlek tros vingbredden hos fågeln varit upp till sex meter.

Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan har skallen daterats till mellan åtta och tio miljoner år, efter de klippor där forskarna fann fossilen. Baserat på dateringar (enligt samma principer) av tidigare fossil tros denna fågelfamilj dött ut för ca tre miljoner år sedan. Fossil från pelagornithiderna kommer från Nordamerika, Nordafrika och Antarktis, vilket visar på en stor geografisk spridning. De “äldsta” kommer från klippor daterade till bortåt 60 miljoner år.

Exakt vad för slags sjöfåglar det rörde sig om, råder det delade meningar om bland forskarna. Många placerar dem bland pelikanfåglarna, därav namnet och den biologiska indelningen. Andra liknar dem (bortsett från näbben) vid stormfåglar, medan några menar att de skulle vara besläktade med ankorna!

Det nyupptäckta fossilet kommer från en klippformation i Peru, kallad Pisco-formationen. Här har man, tillsammans med en stor mängd valar och andra havslevande djur, även tidigare hittat fossil från samma slags sjöfågel.

Källor:

  • http://www.physorg.com/news155011678.html
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Pelagornithidae